Svět dětí & mládeže

Nabídky pro zájemce o mezinárodní setkávání

V této pracovní oblasti připravila Nadace pestrou nabídku vzdělávacích akcí pro děti a mládež z Německa, z České republiky a dalších zemí střední a východní Evropy. Vytváříme prostor pro setkávání a spolupráci, pro zamyšlení se nad sebou i ostatními, pro dialog a společné učení, pro radost i kreativitu.

V Nadaci Brücke/Most jsou nabízeny vzdělávací akce, konference a semináře pro pedagogické pracovníky i pro multiplikátory, navazována partnerství mezi školami, organizována multilaterální setkávání mládeže a mnoho jiných dalších akcí.

Tematické spektrum zahrnuje:

•    semináře na téma politicko-historického vzdělávání

•    semináře na různá interkulturní témata, např. pro multiplikátory vzdělávání

•    kontaktní semináře podporující vznik přeshraničních partnerství mezi školami

•    mezinárodní setkávání mládeže s důrazem na dlouhodobý charakter a udržitelnost

•    individuální nabídky zaměřené na konkrétní potřeby a přání

Následující projekty jsou v současné době nedílnou součástí pracovní oblasti Svět dětí a mládeže:

Was hat meine Jeans mit Demokratie zu tun?

Was hat meine Jeans mit Demokratie zu tun?

Deutsch-tschechische Jugendbegegnung: "Was hat meine Jeans mit Demokratie zu tun?" Wenige fragen sich beim Einkauf ihrer Kleidung, welche Zusammenhänge zwischen Konsum, Produktion und gesellschaftlichen Prozessen bestehen. Im internationalen Kontext wollen wir Jugendliche hierfür sensibilisieren und Impulse für zivilgesellschaftliches Engagement mitgeben.

více

Zelená snídaně

Zelená snídaně

"KlimaFrühstück" - Deutsch-tschechische Jugendbegegnung: Kann unser Essen Einfluß auf das Klima haben? … Bei der Jugendbegegnung in Dresden können sich die Jugendlichen informieren, aktiv beteiligen, mitgestalten und eigene Handlungsmöglichkeiten entdecken. In kreativen Workshops werden Eindrücke künstlerisch gestaltet und öffentlich in Dresden und in Trmice / CZ vorgestellt.

více

"Not in Our Countries?! Refugees, Asylum and Fundamental Rights Education in Youth Work"

Austausch-Projekt für deutsche und tschechische Fachkräfte der politischen Jugendbildung: In einem auf drei Workshops und verschiedene Onlinephasen angelegten Projekt soll erörtert werden, welche politischen Diskurse und Konzepte zu Fragen von Flüchtlings- und Asylpolitik sowie zu Grundrechten in Europa, in Deutschland und Tschechien auf der Tagesordnung stehen und wie politische Jugendbildungsarbeit hierdurch gefordert wird. mehr

„International kitchen-stories“

„International kitchen-stories“

„International kitchen-stories“ - Internationale Jugendbegegnung: Woher kommt unser Essen? Wie wird es hergestellt, verarbeitet bevor es bei uns auf dem Teller landet? Welche Rolle hat das Essen im sozialen oder familiären Kontext? Informativ und kreativ erfahren die Jugendlichen mehr über Lebensmittel/Essen im regionalen/saisonalen Kontexten und tauschen sich dazu aus. Sie erwartet auch ein Kochenabenteuer, bei dem sie die Küche neu bzw. wiederentdecken können.

více

„Eins, zwei, DIY: Nachhaltigkeit und bewusster Konsum kreativ“

„Eins, zwei, DIY: Nachhaltigkeit und bewusster Konsum kreativ“

„Eins, zwei, DIY: Nachhaltigkeit und bewusster Konsum kreativ“ - Familienseminar: Ob in Deutschland oder in Polen, unser Konsumverhalten wird geprägt von einem hohen Alltagstempo, invasiven Werbestrategien. Mit dem Seminar für deutsche und polnische Familien wollen wir Einstellungen zum eigenen Konsum reflektieren, die Herkunft der Produkte näher betrachten, Wissen erweitern und persönliche Handlungsalternativen aufzeigen, aber auch kreativ sein und upcyclen.

více

Dny německo-českého setkávání

Stalo se již tradicí, že ve vzdělávacím Centru Brücke/Most vítáme v první neděli nového školního roku 15 německých a 15 českých žáků, jež u nás dva dny hostují. Jedná se o žákyně a žáky binacionálního a bilingvního vzdělávacího směru Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně, kteří tvoří od začátku sedmého ročníku až do maturity jednu společnou třídu. Více

Auf nach Thüringen!

Auf nach Thüringen!

"Auf nach Thüringen!" - Inklusives Reiseseminar: Bei der Bildungsfahrt werden Weimar und die Landeshauptstadt Erfurt kreativ und spielerisch entdeckt. Besonderes Augenmerk gilt dem Besuch der Gedenkstätte Buchenwald, den wir im Rahmen unserer historischen Bildung zielgruppenspezifisch, d.h. inklusiv, begleiten und vermitteln.

více

"I já mám práva!" Česko-německé jazykové setkání mládeže

"Auch ich habe Rechte!" ist ein deutsch-tschechische Jugendbegegnung über Kinderrechte. Sie ist nicht nur im Kontext von Nachbarschaft, sondern auch von globalen Zusammenhängen angelegt. Wir tauschen uns über Rechte der Kinder aus, ihren Einfluss auf Jugendliche in anderen Regionen, die Bedeutung der Rechte für Politiker usw. Die Ergebnisse der inhaltlichen Workshops werden in kreativen Angeboten verarbeitet.

více

Magdalena Sankowska

Vedení pracovní oblasti Svět dětí & mládeže

tel.: +49 351 433 14 225

digitální vizitka

Tobias Kley

Vedení studijního centra & management vzdělávání (Praha/Drážďany)

tel.: +49 351 433 14 114

digitální vizitka