Kulturní setkávání

Česko-německé vztahy nepředstavovaly pouhé „přežívání“ vedle sebe, často se jednalo o velmi těsné soužití. I přes mnohá napětí vždy v dějinách existovaly oblasti, ve kterých se spolupráce rozvíjela i nad rámec jazykových a národních hranic.

Zvláště plodné pak byly kontakty a výměny v oblasti kulturní a umělecké. Významnou roli prostředníka zde přitom sehráli mj. Židé. Tato tradice však byla víceméně zpřetrhána téměř úplným vyhlazením středoevropských Židů, válkou a vyhnáním.

Nadace Brücke/Most chce na tuto dlouhou tradici prostředníka opět navázat. Jejím cílem je zaměřit se na aktivní kulturní (spolu)práci a navazování kontaktů.

Pracovní oblast Kulturní setkávání se věnuje přímé výměně mezi umělci a kulturními institucemi na úrovni literární, hudební i umělecké. Nadace Brücke/Most chce tyto formy setkávání podporovat a aktivně je spoluutvářet.

Aktuální nedílnou součást pracovní oblasti Kulturní setkávání představují následující projekty:

Peter Baumann

Jednatel nadace (Drážďany/Praha) & člen představenstva

tel.: +49 351 433 14 0

digitální vizitka

Link

Festival: Dny české a německé kultury v Drážďanech/Ústí nad Labem

Dny české a německé kultury v Drážďanech, Ústí nad Labem a v Euroregionu Elbe/Labe jsou jednou z největších kulturních prezentací českého umění a kultury v zahraničí, a to v celoevropském měřítku. Festival přispívá již od roku 1999 ve značné míře k prohloubení spolupráce mezi Saskem a Ústeckým krajem, mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou. Více

Festival: Dny české kultury ve Freiburku v Breisgau

Od roku 2005 pořádá Nadace Brücke/Most ve spolupráci s Českým centrem Mnichov Dny české kultury ve Freiburku v Breisgau a přilehlém regionu. Vždy na jaře je možno se po dobu několika dní živě seznámit s českým uměním a kulturou prostřednictvím bohaté a rozmanité nabídky akcí. Více

Stipendijní program

Stipendijní program Nadace Brücke/Most pro české a slovenské studenty a studentky Vysoké školy hudební Carl Maria von Weber v Drážďanech byl zřízen na podzim roku 2001. Spolu s Německou akademickou výměnnou službou (DAAD) sídlící v Bonnu poskytujeme mladým hudebníkům v současnosti šest stipendií. Více

Komorní koncerty

Od roku 2001 jsou komorní koncerty ve Vile Brücke vzdělávacího Centra Brücke/Most nedílnou součást nadačního kalendáře akcí. Na koncertech vystupují mladí hudebníci z České republiky i ze Slovenska. Hudební večery vynikají rozmanitostí programové nabídky a jedinečnou atmosférou. Více

Umělecká cena česko-německého porozumění

Umělecká cena je udělována vždy dvěma osobnostem – jedné z Německa a jedné z České republiky – které se zasazují o usmíření mezi Němci a Čechy a odbourávání předsudků, o zlepšení vzájemné spolupráce. Laureáti získávají umělecká díla, která jsou dary českých a německých umělců = uměleckou cenu. Více