"I já mám práva!" Česko-německé jazykové setkání mládeže

Tématem „Dětská práva“ se během pobytu v Drážďanech bude zabývat na desítku mladistvých z Čech, tak i z Německa.

Spolu s účastníky semináře se chceme přiblížit tématům v globálním kontextu, i v kontextu přímého sousedství. Pokusíme se společně najít odpovědi na následující otázky: Jaká mám práva? Jak může mé chování ovlivnit práva mladistvých v jiných zemích? Co to je a co znamená UNICEF? Jaký význam mají má práva pro politiky?

Výsledky tématických workshopů a diskusí se budou řešit kreativně, v menších skupinkách.

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze
Šprechtíme

Magdalena Sankowska

Vedení pracovní oblasti Svět dětí & mládeže

Brücke/Most-Stiftung

Reinhold-Becker-Str. 5

01277 Dresden

tel.: +49 351 433 14 225

fax: +49 351 433 14 133

digitální vizitka