KIK - Kultura - Identita - Komunikace

Od roku 2004 existující projektová skupina "KIK Kultura – Identita – Komunikace“ příp."KIK Kultur – Identität – Kommunikation“ nabízí semináře, které zprostředkovávají s vždy rozdílným těžištěm základy pro česko-německou spolupráci.

Dnes, skoro 20 let po konci konfrontace východu a západu, existují početná a různorodá česko-německá setkání a další oblasti spolupráce. Často při nich vznikají mezinárodní projektové týmy, které táhnou za jeden provaz: ať už ve mládežnických skupinách, ve firmách, na školní úrovni nebo osobní.

V mezinárodní a vícejazyčné spolupráci může docházet k specifickým nedorozuměním, problémům a konfliktům, které nezřídka zabraňují celkovému procesu spolupráce. Vědomosti a zkušenosti týkající se kulturních vlivů, rozdílných komunikačních stylů a konfliktních situací lze zprostředkovat v interkulturních seminářích a tím získat nástroje pro úspěšnou spolupráci.

Základní pojetí, ze kterého vychází práce KIKu je transkulturní přístup. Národní příslušnost nestojí v tomto pojetí v centru vysvětlení pro kulturní vlivy protějšku, ale je pouze jednou z možných rovin vysvětlení. Další spojitosti se skupinami, ve kterých se pohybujeme, jejichž kulturu jsme převzali a kterou spoluutváříme a reprezentujeme, jsou například rodinné, pracovní nebo náboženské – a mnoho dalších. Všechny tyto fasety spolupůsobí v interkulturních setkáních a často umožňují navázaní na to, co mají lidé ve skupině společné, navzdory národnostním rozdílům.

Na našich seminářích zveme účastníky, aby objevovali tyto fasety, porozuměli jim a upevnili je v konkrétnosti a individuálnosti. Semináře umožňují interkulturní setkání, jejich reflexi a sebereflexi v interkulturním kontextu.

Metodicky je výstavba seminářů utvářená střídáním menších teoretických jednotek a praktické aplikace skrze prožitkově orientované a kreativní metody. Semináře jsou obohacovány prožitky účastníků, které jsou integrovány do cvičení a reflexí.

Diese Webseite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu. Weitere Infos