Dny české a německé kultury

V současné době již pevně etablovaná, jedna z největších evropských přehlídek českého umění a kultury v zahraničí: Dny české a německé kultury v Drážďanech, Ústí nad Labem a Euroregionu Elbe/Labe. Festival pořádaný Nadací Brücke/Most ve spolupráci s Generálním konzulátem České republiky v Drážďanech (do roku 2010 s Českým centrem Drážďany), se saským Zemským hlavním městem Drážďany a Collegiem Bohemicem z Ústí nad Labem přispívá již od roku 1999 velkou měrou k prohloubení vzájemných vztahů mezi Saskem a severními Čechami, mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou.

V roce 2010 byla zřízena programová rada jako poradní orgán hlavních pořadatelů pro otázky umělecké koncepce a zaměření festivalu Dny české a německé kultury. Její doporučení se týkají jednotlivých festivalových segmentů.

Kulturstiftung des Freistaates Sachsen
DTZF
Ministerstvo kultury České republiky