Informační síť tschechien-portal | nemecko-portal.info se snaží vzájemné propojit důležité aktéry česko-německého vztahu.

Toho dosáhneme na jedné straně pomocí dvojjazyčného internetového portálu, kde lze nalézt rozsáhlé informace o sousedním Česku a bilaterální spolupráci. Přihlášení uživatelé obdrží redakční práva a mohou sami doplňovat a podílet se na databázi portálu. Tento virtuální propojující proces je dále podporován akcí DIALOG.

Na straně druhé se k jednotlivým klíčovým rubrikám konají pravidelná kooperační setkání, kde mají příslušní aktéři možnost vyměnit si osobní zkušenosti.

Logo TschechienPortal