Žádost o přijetí do stipendijního programu

O stipendium mohou zažádat studenti s českou nebo slovenskou státní příslušností, kteří jsou na Hochschule für Musik "Carl Mari von Weber" v Drážďanech imatrikulovaní. Žádat naopak nemohou ti, kteří jsou na drážďanské Hochschule zapsáni jen krátkodobě v rámci výměnného studijního programu.

Stipendium veřejně vypisuje Hochschule für Musik v Drážďanech pro každý akademický rok v zimním semestru. Žádosti prosím směřujte na zahraniční oddělení Hochschule, konkrétně paní Katrin Mörbe.

Hana Berger

Stipendijní program

externí spolupracovnice

digitální vizitka

Odkazy