Programová rada

Programová rada byla zřízena roku 2010 jako poradní orgán pro hlavní pořadatele. Zabývá se otázkami umělecké koncepce a tvorby programu Dnů české a německé kultury.

Programová rada

a) svými návrhy přispívá k dosažení nejvyšší kvality festivalu, a to zejména v těch oblastech, které slouží ke kulturní prezentaci České republiky v zahraničíb) svými doporučeními se podílí na definování jak krátkodobých, tak dlouhodobých priorit programu, které odpovídají pojetí a dosavadní tradici festivalu, s přihlédnutím k ekonomickým možnostem

c) podporuje spolupráci s kulturními institucemi v České republice a Německu

členové:

Monika Loderová, referentka pro divadlo, tanec a mluvené slovo, Goethe Institut Praha

Ivan Dostál, člen Rady pro kulturu města Ústí nad Labem

Christina Frankenberg, programová vedoucí, České centrum Berlín

Zuzana Pokorná, oddělení pro střední Evropu Ministerstva zahraničních věcí České republiky, bývalá ředitelka Českého centra Drážďany

Marek Pokorný, ředitel Moravské galerie v Brně

Marta Smolíková, ředitelka neziskové organizace ProCulture, Praha

Václav Šebek, architekt, bývalý ředitel Českého centra Drážďany

Diese Webseite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu. Weitere Infos