Termine

1. – 4. Oktober 2015

Geschichtsbilder in Europa heute und morgen – polnisch-tschechisch-deutscher Vernetzungsworkshop zur Geschichtsdidaktik

GESCHICHTSWORKSHOP

Geschichtsbilder und die daran orientierte Geschichtsdidaktik in der politisch-historischen Bildungsarbeit ist in den europäischen Ländern meist noch im Rahmen eines nationalstaatlichen Denkens befangen. Dabei schaffen sowohl Tourismus und Migrationsbewegungen ganz andere Realitäten. Der Zulauf zu rechtspopulistischen Bewegungen und Parteien zeigt zudem, dass in vielen europäischen Ländern mehr oder weniger bewusste, fremdenfeindliche Reflexe in den Alltagseinstellungen der jeweiligen Einheimischen vorhanden sind und sich tendenziell ausbreiten.

Die gemeinsame Historie – die Erfahrungen von Flucht, Vertreibung und Zwangsmigration aber auch die der langen Vorgeschichte eines friedlichen Zusammenlebens – bietet 70 Jahre nach Kriegsende zahlreiche Anknüpfugspunkte um Erinnern in der schulischen und außerschulischen Bildung anders, nämlich transnational, zu denken.

Das Seminar stellt sich für Polen, Tschechien und Deutschland die Frage, wie sich Multiplikator_innen in der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit ihrerseits dazu verhalten wollen, ob und wie ein europäisches Geschichtsbild vermittelt werden kann. In verschiedenen Workshops und Exkursionen (Wanderung im deutsch-tschechischen Grenzgebiet, Stadtrundgang zu polnischen Spuren in Dresden) sollen neue Kontakte untereinander geknüpft und folgende Fragestellungen debattiert werden:

•    Wie gestaltet sich das Zusammenleben in Europa vor dem Hintergrund des Umgangs mit der eigenen und der gemeinsamen Geschichte?

•    Wie gehen wir mit der Hinwendung zu nationalstaatlichem Denken vor dem Hintergrund eines europaweiten Zulaufs zu rechtspopulistischen Parteien und fremdenfeindlichen Bewegungen um?

•    Welche Methoden in der Geschichtsdidaktik greifen europäische Geschichte so auf, dass ein europäisches Geschichtsbewusstsein entsteht und gefördert wird?

Die Veranstaltung wird durch Sprachmittler/innen begleitet.

Die Anreise erfolgt individuell, vor Ort mit ÖPNV

Teilnahmebetrag: 70 € inkl. Ü/VP, ermäßigt: 40 €

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung


Způsoby vnímání Evropy dnes a zítra

Polsko-česko-německý workshop

zaměřený na didaktiku dějepisu

Způsoby vnímání dějin a na ně orientovaná didaktika dějepisu v politicko-historickém vzdělávání jsou v evropských zemích většinou ještě stále zasazeny do rámce myšlení v rovině národních států. Přitom existuje díky turismu a migraci zcela jiná realita. Posilování pravicově populistických hnutí a stran kromě toho ukazuje, že v mnoha evropských zemích existuje více či méně zřetelná, vůči cizincům nepřátelská reflexe v každodenním životě místních obyvatel, která má tendenci narůstat. Tento seminář si klade za Polsko, Českou republiku a Německo otázku, jaký postoj by měli vůči těmto tendencím zaujmout multiplikátoři školního a mimoškolního vzdělávání, zda a jak je možné zprostředkovat evropské vnímání dějin. Prostřednictvím nejrůznějších workshopů a exkurzí (putování v česko-německém pohraničí, prohlídka města sledující polské stopy v Drážďanech) by měly být navázány nové kontakty a diskutovány následující otázky:

•Jak utvářet vzájemné soužití v Evropě s ohledem na vlastní a společné dějiny?

•Jak zacházet s příklonem k myšlení na bázi národních států na pozadí rostoucího ohlasu pravicově populistických stran a hnutí nepřátelských vůči cizincům po celé Evropě?

•Jaké metody v didaktice dějepisu uchopí evropské dějiny tak, aby daly vzniknout evrops-kému historickému povědomí a podpořily jeho růst?

V průběhu celého projektu bude tlumočeno.

Příjezd individuálně, doprava na místě prostředky MHD.

Akce ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta a spolkem Zeitengang.

Účastnický poplatek činí 70,00 € (zvýhodněná cena 40,00 €) včetně programu, ubytování a plné penze.


Wizja historii w Europie dziś i jutro

polsko-czesko-niemiecki warsztat zapoznawczy

dotyczący dydaktyki historii

1 do 4 października 2015 r. w Dreźnie

Wizje dotyczące przeszłości oraz ukształtowana nimi dydaktyka historii stanowiąca element edukacji polityczno-historycznej jest w krajach europejskich nadal w znacznym stopniu ograniczona sztywnymi ramami myślenia narodowo-państwowego. Jednocześnie turystyka i ruchy migracyjne tworzą całkiem inną rzeczywistość. Popularność, jaką cieszą się ruchy i partie prawicowo-populistyczne, jest dodatkowym dowodem na fakt, że w wielu krajach europejskich istnieją bardziej lub mniej uświadomione odruchy ksenofobiczne. Kształtują one codzienną percepcję pewnych grup obywateli oraz mają tendencję do rozprzestrzeniania się. Przedmiotem seminarium jest postawa wobec rzeczywistości, jaką w swej szkolnej i pozaszkolnej pracy edukacyjnej mogą przyjąć czescy, polscy i niemieccy multiplikatorzy, oraz kwestia, czy i ewentualnie jak możliwa jest prezentacja europejskiej wizji przeszłości. Różne formy warsztatów i wycieczek (wędrówka po niemiecko-czeskim pograniczu, spacer śladami Polaków w Dreźnie) mają umożliwić nawiązanie nowych kontaktów oraz stworzyć przestrzeń dla dyskusji nad następującymi kwestiami:

•    Jaki kształt przybiera współpraca w Europie na tle podejścia do własnej i wspólnej przeszłości?

•    Jak radzimy sobie ze zwrotem ku myśleniu narodowo-państwowemu w kontekście europejskiej popularności partii prawicowo-populistycznych oraz tendencji ksenofobicznych?

•    Jakie metody dydaktyki nauczania historii przedstawiają historię europejską w sposób pozwalający na tworzenie i wspieranie europejskiej świadomości historycznej?

W spotkaniu wezmą udział tłumacze.

Dojazd na własną rękę, na miejscu publicznymi środkami komunikacji miejskiej

Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta i stowarzyszeniem Zeitengang.

Opłata za uczestnictwo wynosi 70,00 € (opłata zniżkowa 40,00 €) koszty programu, zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie).

Ort: Dresden

Uhrzeit: 13:00

Kontaktperson: Susanne Gärtner

Download: BMST_FL_Vernetzungstreffen_3spr_10s_WEB_neu.pdf

Kalender

MoDiMiDoFrSaSo
Juni 2024
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31August
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
<<>>

Suche in den Terminen

Diese Webseite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu. Weitere Infos