Grémia

Vedení nadace Brücke/Most tvoří dvě grémia: představenstvo a kuratorium. Všichni členové grémií vykonávají svoji činnost z titulu čestné, neplacené funkce.

Představenstvo

Představenstvo Nadace je jejím zákonným zástupcem. Představenstvo sestává ze 3 až 5 členů, kteří Nadaci vedou a spravují podle jejích stanov.

Prof. Dr. Helmut Köser

(předseda představenstva, zakladatel Nadace)

Peter Baumann, M.A.

(jednatel a člen představenstva)

Prof. Dr. Otto Luchterhandt

(člen představenstva, Ústav pro východní právo, Univerzita Hamburk)

Dr. Stephan Nobbe

(člen představenstva, bývalý ředitel Goethe-Institutu v Praze)

Lothar Rösch

(člen představenstva, ředitel Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau)

Kuratorium

Kuratorium radí a kontroluje představenstvo Nadace na základě jejích stanov. Tvoří ho minimálně sedm, maximálně osmnáct členů.

PD Dr. Tobias Weger

(předseda kuratoria)

Spolkový ústav pro kulturu a dějiny Němců ve východní Evropě, Oldenburg

Dr. Berthold Franke

ředitel Goethe-Institutu v Praze

Dr. Jindřich Fryč

vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů a evropských záležitostí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Daniel Kraft
vedoucí oddělení komunikace při Spolkové centrále pro politické vzdělávání, Bonn

Tomáš Jan Podivínský

velvyslanec České republiky v Berlíně

Prof. Dr. Ludger Udolph

Ústav slavistiky, Technická univerzita Drážďany