Dějiny spojují

Projekt s pamětníky holokaustu a stalinismu pro školy v česko-německých Euroregionech.

Nadace Brücke/Most zorganizovala od 2003 okolo 550 setkání s pamětníky, díky nimž mohlo na 15.000 žáků být zprostředkovaně svědky.

V letech 2010 až 2012 běží nový projekt s pamětníky pod názvem "Dějiny spojují". Projekt nabízí mladým ve věku 14 až 20 let výjimečnou šanci setkat se s pamětníky, kteří přežili holokaust a stalinistický teror. Metodikou těchto setkání je propojení osobních prožitků, autentických materiálů a historických událostí a souvislostí s konkrétními osobami a jejich životními příběhy. Tato učební metoda je velice atraktivní, intenzivní a nabízí trvalý učební účinek.

Tento projekt je určen pro školy v česko-německých euroregionech a je zdarma. Partneři projektu, Nadace Brücke/Most a Collegium Bohemicum, nabízí pedagogický a didaktický doprovod, zprostředkují kontakty na památníky a pomohou při přípravě regionálního projektu „Hledání historických stop“. Školy, které se chtějí projektu zúčastnit, se mohou přihlásit u koordinátorů.

Součástí projektu jsou také tři semináře dalšího vzdělávání pro učitele a tři semináře zaměřené na žáky/studenty. Tyto akce proběhnou v atraktivních prostorách drážďanského Centra setkávání při Nadaci Brücke/Most.

Projekt je finančně podporován z prostředků Evropského společenství (EFRE - Evropský fond pro regionální rozvoj), Česko-německého fondu budoucnosti a nadace "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft".

Geschichte verbindet, 2012

Odkazy

Alle Logos für Geschichte verbindet