FotoMania I - Niemcy i Polacy/Němci a Poláci

Dvoudílný německo-polský fotografický seminář v Jizerských horách a Drážďanech

Polsko je sousední země. Polsko je ale také pro mnohé pořád ještě cizina. Totéž platí o pohledu z východu na západ. Německo-polský vztah není zdaleka tak napjatý jako německo-fracouzské vztahy. Neznalost a předsudky jsou na obou stranách. Stereotypy a obavy z kontaktu začínají ve hraničním městě Görlitz/Zgorzelec na městském mostě a táhnou se po obou stranách hraničních řek Odry a Nisy napříč celou zemí.

O co jde?

V pohraničním regionu je dobře čitelná evropská historie a také to, jak blízko nebo daleko k sobě mají Poláci a Němci. Co si o sobě navzájem myslí? Ve dvou seminářích – v létě v Krkonoších a Jizerských horách a v zimě v Drážďanech – si mohou zájemci všech věkových skupin z Německa a z Polska udělat vlastní představu a diskutovat mezi sebou. Společně prozkoumáme známá i neznámá místa a promluvíme si s místnimi lidmi. Aktivním fotografováním si rozšíříme pohled na to, co nás spojuje a rozděluje. Skupinu bude doprovázet jeden německý a jeden polský fotograf.

Pracovní metoda

Tento seminář se bude zabývat prostřednictvím fotografie tím, co spojuje a rozděluje, s pozitivními a negativními předsudky, s historií a politikou. Fotografie je zde použita jako pomůcka při výuce a má posílit zájem o druhého. Kombinace přednášek a aktivního fotografování má zaostřit pohled na druhého. Skupinu bude doprovazet jak německý, tak polský fotograf.

Účastníci se budou moci během dvou seminářů – v Drážďanech a v Krkonoších – podívat na polskou i německou stranu a své představy a ideje prezentovat na veřejné závěrečné akci formou výstavy názvem „Výstava u plotu“.

Za podpory Spolkové centrály pro politické vzdělávání.

Kopaniec Litfasssaeulen

FotoMania I - Niemcy i Polacy/Němci a Poláci

17.07.2014 – 20.07.2014

učastnický poplatek: 89€-200€

Další informace: Sleva účastnického poplatku možná!

FotoMania II – Niemcy i Polacy/Němci a Poláci

04.12.2014 – 07.12.2014

učastnický poplatek: 89€-200€

Další informace: Sleva účastnického poplatku možná!

Další informace

Diese Webseite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu. Weitere Infos