Alarm! Práva dětí

Česko-saské setkání mládeže

Jaká mám práva? Jaký vliv může mít moje chování na práva mládeže v jiných zemích? Co znamená zkratka UNICEF a co dělá ? Jakou roli hrají moje práva pro politiky? Jak vypadá zemský sněm? Jak funguje? Na tyto a mnoho dalších otázek se pokusíme dát odpověď a tvůrčím způsobem tuto tématiku zpracovat během společného týdne. Čeká na nás mnoho zajímavých akcí (např. rádiový workshop, upcycling, tj. vytváření nových věcí ze starých, vyrábění tašek a triček pomocí šablon), dobrodružné akce (šplhání) a také mnoho dobrot (čokoládový workshop)!

Během našeho setkání se těmito otázkami a myšlenkami bude zabývat 9 českých a 9 německých mladých lidí.

Pro usnadnění komunikace bude setkání doprovázeno dvěma osobami, které budou během programu nápomocné při jazykovém zprostředkování.

Cílová skupina: 9 německých a 9 českých účastníků ve věku od 13 do 16 let

Projekt je financován organizovací arche noVa e.V. z peněžitých darů v rámci povodňové pomoci roku 2013 a podporován mediálním kulturním centrem Medienkulturzentrum e.V. a kombinátem Luisenkombinaht.

Hilfe für Carlos

Im Rahmen der tschechisch-sächsischen Jugendbegegnung unter dem Motto: "Kinderrechte-Alarm!" entstand während eines Radioworkshops dieses kleine Hörspiel (7MB): Hilfe für Carlos.

Diese Webseite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu. Weitere Infos