V zajetí Státní bezpečnosti

Třídenní vzdělávací seminář

Xing-hu Kuo: Sedm a půl let věznění v Budyšíně. Přísnou izolací vynucená přiznání, která neodpovídala pravdě, zákaz jakýchkoli kontaktů, neskrývaný rasismus a mučení. Syn z čínské rodiny přišel jako student do Lipska, kde byl dennodenně konfrontován s temnými stránkami reálného socialismu. Mladý novinář Kuo veřejně kritizuje socialismus a napomáhá občanům NDR k útěku z republiky. V lednu 1965 je zatčen na hraničním přechodu Charlie v Berlíně. Jen díky tajným rozhovorům s jedním západoněmeckým spoluvězněm se o jeho situaci dozvídá Spolková republika Německo, která nakonec vykoupením dosáhne jeho propuštění.

Vojen Syrovátka: syn účastníka odboje za druhé světové války. Jeho otec zůstal i po převzetí moci komunistickou stranou věrný svým ideálům. Proto si musel odpykat 14 let politického věznění v různých věznicích a pracovních táborech tehdejší Československé socialistické republiky. Po zatčení v roce 1949 mu hrozí trest smrti. Jeho rodina je diskriminována. Matka musí pracovat za velmi těžkých podmínek, dětem jsou cesty ke vzdělání téměř uzavřeny. Tak je tomu i u Vojena Syrovátky. V době Pražského jara se v něm probouzí politické myšlení, podepisuje Chartu 77 a ocitá se v hledáčku Státní bezpečnosti. V roce 1989 se angažuje v Občanském hnutí.

„Hledání stop – pracovní postup“

Dva osudy, se kterými se setkáme. Dvě osoby, které nám mohou velmi mnoho říct o vlivu dějin a politiky na vlastní biografii. Vydáme se hledat stopy v bývalých věznicích, nahlédneme do spisů Státní bezpečnosti jak na německé, tak i na české straně a setkáme se s pamětníky Vojenem Syrovátkou a Xing-Hu-Kuoem. Na programu je i tématická procházka po Drážďanech.

Tohoto semináře se mohou zúčastnit učitelé, sociální a muzejní pedagogové, vzdělávací referenti, studenti a samozřejmě i další zájemci.

Jazyky semináře: český a německý (tlumočení zajištěno)

Kooperační partner: Post Bellum, Praha

Seminář je finančně podporován Spolkovou centrálou pro politické vzdělávání a Německo-českým fondem budoucnosti.

Diese Webseite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu. Weitere Infos